VIV -vereniging

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV-1907142) beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.
Je kunt deze downloaden bij de VIV, klik hier.

VIV-verenigingMissie van de VIV

Het is de missie van de VIV om een beweging in gang te zetten, waarbij wij niet meer denken in termen van ziektekosten maar in vitaliteitkunde. Wij willen een bijdrage leveren om alternatieve geneeskunde te transformeren naar complementaire zorg.

Een situatie waarin reguliere zorg nauw samenwerkt met complementaire en informele zorg om tot de beste kwaliteit van leven te komen voor de cliënt/patiënt tegen de juiste kosten en met behoud van de menselijke maat.

Doelstellingen

De VIV is sinds 1999 de beroepsvereniging voor professionele therapeuten die integrale werkmethodieken gebruiken. Onder integraal werken verstaan we een geïntegreerde aanpak waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven.

De VIV rekent een breed spectrum van zorgverleners tot haar leden waaronder professionals die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie.

De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Dat doen we door:

  • bekendheid te geven aan vitaliteitkunde of een van de hierboven omschreven deelvakgebieden;
  • het VIV-ledenregister open te stellen voor wie de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden op deskundige wijze uitoefent (volgens VIV-richtlijnen en inzichten);
  • ons in te spannen voor de normering voor opleidingen in de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden;
  • regels te stellen voor een verantwoorde beoefening van vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden door de geregistreerde VIV-leden; en door toezicht te houden op de naleving daarvan (conform de beroepscode en het klachten- en tuchtreglement);
  • contacten te onderhouden met de overheid en andere disciplines;
  • overeenkomsten te sluiten met zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Naar de website: http://vivnederland.nl/

Marcella-Westland

Marcella Westland

Integrale Praktijk voor Natuurgeneeswijze
marcellawestland
@hotmail.com

✆ +31 (0)6-450 058 64

Engelbrechthoek 23,
5708 LA Helmond
Kvknr. 17266637
BTWnr.
NL 001306950B34

AGB - code: 90037338
AGB - code praktijk:
90015965
Uw Privacy