Botmeting Osteoporose

Regelmatig organiseer ik vanuit mijn praktijk een botmeting met gebruik van een botscan.

Voor de data:
Raadpleeg deze site of stuur een e-mailtje naar: marcellawestland@hotmail.com

Osteoporose (in de volksmond botontkalking), is een botaandoening waarbij het botweefsel zodanig is verminderd dat al bij een geringe belasting, een heup-, of polsfractuur of een inzakking van de wervels kan ontstaan. Het Griekse woord osteon betekent bot en porose hangt samen met het Griekse woord voor opening: poros. Osteoporose is een ziekte waarbij het bot steeds meer openingen bevat: het wordt poreuzer. Eigenlijk is dat geen botontkalking maar botarmoede. Er verdwijnt namelijk niet alleen kalk uit het bot maar de hele structuur verzwakt.

Hoe herken je osteoporose?

Osteoporose is een gemene aandoening die zich in een vroeg stadium niet laat zien. Pas als osteoporose verder gevorderd is, ontstaan de eerste verschijnselen.

  • Krimpen, botbreuken (pols of heup)
  • Rugpijn door wervelinzakkingen
  • Zuurbranden, vaak plassen, moeilijk ademen en uitbollende buik kunnen wijzen op ingezakte wervels

Om osteoporose voor te zijn en dus te voorkomen is het van essentieel belang een vroegtijdig botscan te laten maken en zeker wanneer men hoort bij de risicogroep.

OsteoporoseIn Nederland krijgt 1 op 3 vrouwen en 1 op 8 mannen boven de vijftig jaar te maken met osteoporose. Bij een tijdige diagnose is een goede behandeling mogelijk.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Een risicoanalyse op basis van een vragenlijst. Door het beantwoorden van de vragen van de risicofactorenlijst wordt meer duidelijkheid over uw kans op botontkalking.
  2. Een ultrasone hielbotmeting. Hiervoor is het nodig om uw voet te ontbloten.

“Meten is weten”. Daarom is het verstandig om tijdig een risicoanalyse en een indicatieve botscan uit te laten voeren. Werk ook mee aan de preventie.

Risicoanalyse, botscan, rapport en persoonlijk advies kost € 47,50. De meeste zorgverzekeraars vergoeden het consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket alternatieve geneeswijze.

marcellawestland@hotmail.com

Marcella-Westland

Marcella Westland

Integrale Praktijk voor Natuurgeneeswijze
marcellawestland
@hotmail.com

✆ +31 (0)6-450 058 64

Engelbrechthoek 23,
5708 LA Helmond
Kvknr. 17266637
BTWnr.
NL 001306950B34

AGB - code: 90037338
AGB - code praktijk:
90015965
Uw Privacy